Derneğimiz

AB

Veteriner Hekim Platformu

Kurumsal Üyesidir

KESİM HAYVANLARININ REFAHI ve KESİMHANELERDE HAYVAN REFAHI UYGULAMALARI EĞİTİMİ DUYURUSU

Yayınlarımız

Bilindiği üzere; hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumayı ve sağlamayı hedefleyen 5996 sayılı “Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu” 11.06.2010 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiştir. Kanunun kabulüyle birlikte hayvan refahı terimi de mevzuatımızda yerini almıştır.

Kanunun “Hayvan Refahı “başlıklı 9 uncu maddesinde “Hayvan sahipleri veya bakımından sorumlu kişiler, hayvan refahının sağlanması amacıyla, hayvanların barınma, bakım, beslenme, sağlık ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak, sorumluluklarındaki hayvanların insan, hayvan ve çevre sağlığı üzerinde oluşturabilecekleri olumsuz etkilere karşı gerekli önlemleri almakla yükümlüdür.” hükmü ile birlikte maddenin son bendinde “Bu maddenin uygulanması ile ilgili usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.” hükmü yer almaktadır.

Ürün ve hizmetinden yararlanılan çiftlik hayvanlarının, gelişmesi, uyumu ve evcilleşme durumları ile fizyolojik, etolojik ihtiyaçları ve davranışları dikkate alınarak bakıldıkları ve yetiştirildikleri koşulların asgari standartlarını belirlemeyi amaçlayan  “Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik”  ile canlı omurgalı hayvanların yurt içindeki nakilleri sırasında korunmalarını ve hayvan refahı kurallarına uyulmasını güvence altına almak ve bu kapsamda yapılacak olan resmî kontrollerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemeyi amaçlayan “Hayvanların Nakilleri Sırasında Refahı ve Korunması Yönetmeliği” 24 Aralık 2011 tarih ve 28152 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Derneğimiz 25-28 Haziran 2013 tarihleri arasında 4 gün süren, İstanbul’da “Kesim Hayvanlarının Refahı ve Kesimhanelerde Hayvan Refahı Uygulamaları” konulu bir eğitim semineri düzenlenmesi planlanmaktadır. Seminer programı aşağıdadır.

Hayvan Refahı Sorumlusu Temel Eğitimi; İngilizce olup, eğitim boyunca simultane tercüme yapılacaktır. İngiltere’den gelecek uzmanların vereceği eğitim sonunda katılımcılara Uluslararası geçerliliği olan Sertifika verilecektir. Eğitimlere veteriner hekimler ile mezbahalarda çalışan personeller katılabilmektedir.

Ön talep toplama yöntemi ile gerçekleştirilecek olan eğitime katılmak isteyenlerin ön kayıt yaptırması gerekmektedir. Ön talep için derneğimizin yonetimkurulu@vetder.org e-posta adresine muhtemel katılımcıların adı-soyadı ve iletişim bilgilerinin 15 Mayıs 2013 tarihine kadar bildirilmesi gerekmektedir.

Eğitimin gerçekleştirilebilmesi için yapılacak masraflarının karşılanabilmesi katılımcılardan katılımcı sayısına göre belirlenecek bir ücret alınacaktır. Katılımcı sayısına göre belirlenen ücret hakkında katılımcılar daha sonra bilgilendirilecektir.

Yeterli katılımcı talebi olmaması durumunda eğitim iptal edilecektir.

İlgi duyan meslektaşlarımızın katımlarını bekler, ilginiz için şimdiden teşekkür ederiz.

 

HAYVAN REFAHI SORUMLUSU TEMEL EĞİTİMİ

25-26 Haziran 2013

YER: Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu Enstitüler Konferans Salonu - Kadıköy/İSTANBUL

25 Haziran 2013 Birinci Gün

09.00 - KAYIT - Çay / Kahve

09.30 - GİRİŞ – AWT- HAYVAN REFAHI EĞİTİMİ

EĞİTİMİN ÇERÇEVESİ VE DEĞERLENDİRME

09.45 - NEDEN HAYVAN REFAHI VE YARARLARI?

10.45 - Çay / Kahve Arası

11.00 – TESİSE ALIŞ (İLK TEMAS)

KESİMHANE ÖNCESİ UYGULAMALAR

ÜRETIM SÜRECİNDEKİ BAKICILIK, UYGULAMALAR VE HAYVAN DAVRANIŞLARI

13.00 – Öğle Molası

14.00 – BAKIM VE HAYVANLARIN UYGUN YÖNLENDİRİLMESİ METOTLARI

15.30 - Çay / Kahve Arası

15.45 – KESİMHANE PADOKLARI, DİNLENDİRMEDEN KESİM İÇİN ZAPTIRAPTA KADARKİ SÜREÇ

STRES, KARKAS VE ET KALİTESİ

ZAPTIRAPT

17:30 – 1. GÜN SONU

 26 Haziran 2013 İkinci Gün

08.30 – ŞOK/BAYILTMA YAPILMAKSIZIN KESİM METOTLARI

ŞOK/BAYILTMA/STUNNING UYGULAMA NEDENLERİ

MEKANİK ŞOKLAMA SİSTEMLERİ

10.15 - Çay / Kahve Arası

10.30 – ELEKTRİKLİ SİSTEMLER

12.30 - Öğle Molası

13.30 – ELEKTRİKLİ ŞOKLAMANIN ETKİNLİĞİNİN BELİRLENMESİ KONTROLLÜ ATMOSFER SİSTEMLERİ

15.00 - Çay / Kahve Arası

15.15 – ACİL KESİM METOTLARI

16.30 – 2. GÜN SONU

 KESİMHANELERDE HAYVAN REFAHI DEĞERLENDİRİLMESİ EĞİTİMİ

27-28 Haziran 2013

YER: Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu Enstitüler Konferans Salonu - Kadıköy/İSTANBUL

27 Haziran 2013 Üçüncü Gün           

09.00 - GİRİŞ – AWT

DERS İÇERİĞİ - AWOP AKIŞIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

09.30 - GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME BECERİLERİ

TARTIŞMA GRUPLARI / DERSLER

10.15 – Çay Kahve Arası

10.45 - GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME BECERİLERİ (DEVAM)

12.30 - Öğle Yemeği

13.30 - GÖZLEM VE DEĞERLENDİRME BECERİLERİ (DEVAM)

15.00 – Çay Kahve Arası

15.30 - DEĞERLENDİRME PLANLAMA / OLUŞTURMA

 DEĞERLENDİRME FORMU

17.00 – 3. GÜN SONU

 28 Haziran 2013 Dördüncü Gün

 

09.00 - Mezbaha ziyareti - Grupların ante mortem ve post mortem refah kalite değerlendirmesi

12.30 - Öğle Yemeği

13.00 - Rapor yazımı – Grup inceleme ve değerlendirme sırasında toplanan verilerin tartışılması

15.00 – Çay Kahve Arası

15.15 - Rapor sunumu / Sertifika Dağıtımı

17.00 - 4. GÜN SONU

 

   Güncel Hastalık Bilgileri