Derneğimiz

AB

Veteriner Hekim Platformu

Kurumsal Üyesidir

23. Uluslararası Gıda Mikrobiyoloji Kongresi - FoodMicro 2012

Yayınlarımız

Derneğimiz; Türkiye'de ilk defa düzenlenecek olan “Uluslararası Gıda Mikrobiyoloji Kongresi” nin Organizasyon Kurulunda yer almaktadır.

Gıda Mikrobiyolojisi alanında uluslararası düzeyde yapılan 23. FoodMicro2012 Kongre organizasyonu, İstanbul'da düzenlenecektir. İki yılda bir düzenlenen ve geçen yıl Danimarka’da yapılan kongre 3 - 7 Eylül 2012 de Türkiye’nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenecektir.

Gıda Mikrobiyolojisi alanında dünyanın en önemli toplantılarından biri olarak kabul edilen kongrede, uluslararası alanda tanınmış birçok bilim insanı, akademisyen ile kamu ve özel sektör temsilcileri bir araya geleceklerdir.

Kongre bilimsel yönü açısından son derece zengin bir içeriğe sahip olması yanında, aynı zamanda çeşitli etkinlikler yoluyla da Türk toplumu ile çeşitli ülkelerden gelen katılımcıların bir araya gelmesi ile sosyal yönünden de önemlidir.

Foodmicro2012 Organizasyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Dilek Heperkan; Kongre sırasında ele alınacak temel konular arasında öncelikli konunun "gıdalarda meydana gelen bozulmaların önlenmesi" olacağını ifade ederken, bir yandan da ekonomik kayıpların azalması ile diğer yandan dünyanın bazı bölgelerinde yaşanan kıtlık sorununun çözümüne katkısı olacağını da ifade etmektedir.

Tüketici güvenliği, nanoteknoloji, gıda güvenliği ve gıda biyoteknolojisinin yanı sıra "dünya ticaretinde rol oynayan gıda maddeleri ve kuru meyvelerin güvenliği ve gıda mikrobiyal kalitesi" gibi konuların iyileştirilmesi için alternatif yaklaşımları sağlamak, aynı zamanda dünya çapında uzmanlar tarafından konuların ele alınması ve incelenmesinin gerçekleştirilmesi ve uzmanların tartışma fırsatı ile uzman konuşmacılar arasında birebir iletişim sağlanacaktır. Bu Kongrenin, uluslararası bilim toplumuna ülkemize ve dünya ticaretine ve ekonomisine önemli bir katkı sağlaması beklenmektedir.

Özellikle hayvansal gıdaların çiftlikten yada ahırdan sofraya gelinceye kadarki üretim aşamasında, gıda zincirinde görev alan veteriner hekimlerin kongreye ilgi göstermesini çok önemsiyoruz.

             Kongre Konu Başlıkları aşağıdakilerden oluşmaktadır.
Gıda Mikrobiyolojisi Küresel Sorunlar
1.Global Gıda Güvenliği

• Gıda kaynaklı patojenler

• Gıda kaynaklı virüsler-gözetleme, tespit ve kontrol

• Gıda kaynaklı parazitler

• Kalıp ve mikotoksinler

• Tüketici güvenliği

• Farklı coğrafi bölgelerde risk değerlendirmelerine ve iletişim

• Gıda güvenliği geliştirmeye yönelik Nanoteknoloji ve alternatif yaklaşımlar

• Uluslararası ticaret olmayan pastörize kuru gıdalar mikrobiyolojik kalitesi ve güvenliği
2. Gıda Fermantasyonu

• Çok fonksiyonlu mikroorganizmalar doğru hareket

• Geleneksel fermente gıda güvenliği ve kalite

• Gıda fermentasyon yeni yaklaşımlar
3. Bioprotection

• Bioprotection için Bakteriler

• Bioprotection için Mayalar

• Antimikrobiyal metabolitler
4. Gıda Biyoteknolojisi

• Gıda endüstrisinde Biyoteknoloji

• Metodoloji, yeni yaklaşımlar

• Yeni bir biyoteknolojik süreç geliştirilmesi

 

Geniş bilgi için lütfen www.foodmicro2012.com adresindeki kongre resmi sitesini ziyaret ediniz.

 

   Güncel Hastalık Bilgileri