Derneğimiz

AB

Veteriner Hekim Platformu

Kurumsal Üyesidir

Hayvancılık ve Et Üretiminde Hayvan Refahı Konusunda Bölgesel Çalıştay

(06-08 Mayıs 2014)

Yayınlarımız

Derneğimiz, FAO, TİKA, RSPCA ‘nın işbirliği ile düzenlenen “Hayvancılık ve Et Üretiminde Hayvan Refahı” konulu bölgesel çalıştay, 06-08 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara’da Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezinde gerçekleştirildi.

Çalıştaya TİKA’nın davetlisi olarak Tacikistan’dan 6, Kırgızistan’dan 5, Azerbaycan’dan 4 ve Kazakistan’dan 1 olmak üzere Türki Cumhuriyetlerinden 16 Veteriner hekimin katılım sağlamıştır. Türkiye’den ise üniversitelerden 9, Özel sektörden 8, GTH Bakanlığı merkez teşkilatından 4, Veteriner Hekim Odalarından 2, Belediyelerden 2, Kayseri GTHB İl Müdürlüğünden 1, Ulusal Et Konseyinden 1, Et ve Süt Kurumundan 1 olmak üzere toplam 28 veteriner hekim ile genel toplamda 44 veteriner hekim çalıştaya katılım sağlamıştır.

 

Çalıştaya konuşmacı olarak; DG Sanco, European Commission Belgium’dan bir, OIE Regional Office’den Brussels’den iki, FAO İtalya ve Türkiye temsilciliklerinden birer, Bristol Üniversitesinden iki, FVE’yi temsilen bir, RSPCA UK’yı temsilen bir, IZSAM Teramo İtalya’dan bir ve Türkiye’den Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan bir konuşmacı olarak katıldı.

Çalıştayın birinci gününde açılış konuşmalarının ardından DG Sanco, European Commission, Belgium’dan Andrea GAVİNELLİ “The EU approach to animal welfare and the "Community Action Plan on the Protection and Welfare of Animals 2012-2015" (International Aspects) EU Neighborhood policy – DG enlargement (TBC)” OIE Regional Office, Brussels’den Stanislav RALCHEV “Animal welfare policies and OIE Standards- OIE Platform for animal welfare” FAO, Italy and Sub regional Office in Ankara Daniela BATTAGLİA ve FAO, Turkey Mr Mustafa SİNACEUR “Implementing animal welfare practices: building capacities worldwide of the Food and Agriculture Organisation (FAO)” GTHB Temsilcisi “Animal welfare in Turkey : an overview of current legislation and role of various agencies” University of Bristol’den Dr Andy BUTTERWORTH; “An overview of farm animal welfare – farm species, on farm welfare” OIE’den Rasto KOLESAR “Pre-slaughter handling methods, unloading, lairage and restraint”, Dr, Haluk ANIL “Religious slaughter (stunning vs, nostun, quality effects and Halal compliance”, Dr Andy BUTTERWORTH “Welfare in poultry production” Dr Haluk ANİL “Welfare and meat and product quality-Halal requirements” ve OIE’den Dr Rasto KOLESAR “Welfare during animal transport” konularında sunum yapmışlar ve birinci gün soru cevap ile sona ermiştir

Çalıştayın ikinci günü bir özel kesim yerinde ante-mortem ve postmortem refah kalite incelemesi yapılmıştır.

İkinci günöğleden sonraki bölümde katılımcılarının “Hayvan Refahı “ ile ilgili kesim yerinde yaptıkları tespit ve gözlemler dile getirilmiş, kesim sırasında hayvan refahı, AB Mevzuatı, veteriner hekimlerin hayvan refahındaki rolleri ile veteriner hekimlik eğitimi ve uluslar arası işbirliği konularındaki tartışmalar ile ikinci gün tamamlanmıştır.

 

Üçüncü günde ise İtalya’dan katılan İZSAM temsilcisinin başkanlığında hayvan refahı standartlarına ilişkin bölgesel deneyim ve öncelik ve zorlukların tanımlanması konuları işlenmiş ve katılımcılara sertifikalarının dağıtımı ile eğitim sona ermiştir.

Çalıştayın gerçekleşmesinde önemli katkıları bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık daire Başkanı Sayın Abdullah KÖSE'ye teşekkür ederiz.

 

   Güncel Hastalık Bilgileri