Derneğimiz

AB

Veteriner Hekim Platformu

Kurumsal Üyesidir

BASIN AÇIKLAMASI

(14.07.2014)

HİJYEN EĞİTİM YÖNETMELİĞİ 05 TEMMUZ 2014 TE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ.
GIDA SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARI EĞİTİME KATILAMADI.
EĞİTİMSİZ PERSONEL ÇALIŞTIRANLARA, KİŞİ BAŞINA 381-1500 TL. CEZA VERİLECEK.
YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜK TARİHİ UZATILMALIDIR.
EĞİTİMLER; İŞLETMELERDE ÇALIŞAN VETERİNER HEKİMLERCE VERİLMELİDİR.

Yayınlarımız

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığınca hazırlanan “Hijyen Eğitimi Yönetmeliği” 05 Temmuz 2013 tarih ve 28698 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesi gereği geçiş süreci 05.07.2014 tarihinde sona ermiş ve yönetmelik tüm maddeleri ile yürürlüğe girmiştir.

Gıda işletmecilerine; Yönetmelikle, 05.07.2014 tarihine kadar çalışanlarının hijyen eğitimlerini almalarını sağlamaları yükümlülüğü getirilmiştir. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine Türkiye’de ve İstanbul’da eğitim alan çalışanların sayısının öğrenmek üzere 31 Mayıs 2014 tarihinde BİMER'e yapılan başvuruya bugüne kadar yanıt alınamamıştır.

Hijyen eğitimi alması gereken pazarlama ve perakende sektörü çalışanları ile et ve et ürünleri işletmeleri, pastacılık, yiyecek hazırlama ve sunum hizmetleri ile toplu tüketim yerlerinde aşçı olarak çalışanlara yönelik eğitimlerle bilgiler bulunmamakla birlikte, basında yer alan bazı haberlerde 14.142 çay üretimi ve işleme elemanı,  15.821 gıda kontrol elemanı, 40854 hububat işleme elemanı, 18.641, süt işleme elemanı, 24.883, sebze ve meyve işleme elemanı 3.321 gıda ile temas eden madde ve malzeme üretimi elemanı ve 1.667 zeytin işleme elemanı olmak üzere toplam 119.329 gıda işletme çalışanının eğitime katıldığı anlaşılmaktadır.

Ülkemizde irili ufaklı 500 bin gıda işletmesinin faaliyet gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda; her işletmede ortalama 2 kişi hesabıyla bir milyon, ortalama 3 kişi üzerinden bir buçuk milyon çalışandan 5 Temmuz 2014 tarihi itibarıyla 120 bin çalışanın eğitime katıldığına dair bilgiye sahibiz. Bu rakam; tüm çalışanların en fazla  %10 unun eğitime katıldığını, başka bir ifade ile gıda çalışanlarının en az %90 ının henüz eğitime katılmadığını göstermektedir.

Milli Eğitim Bakanlığının eğitimlerin işyerlerinde yapılması için gerekli düzenlemeleri yapmaması nedeniyle çalışanların eğitim almaları sağlanamamıştır. Milli Eğitim Bakanlığının hijyen eğitimlerini kendi kurumlarında vermeye çalışması katılımcılığı azaltmakta, dolayısıyla eğitimlerin istenilen amaca ulaşmasını engellemektedir. Bu durum güvenilir gıda arzını riske atmakta ve halk sağlığını ciddi anlamda tehdit etmektedir. Gıda sektöründe hijyen eğitiminden istenen olumlu sonucun alınabilmesi için eğitim hizmetinin kolay ulaşılabilir olması büyük önem taşımaktadır.

Yönetmelik kapsamına giren işyerlerinde, 05 Temmuz 2014 tarihinden itibaren, Kurs Bitirme Belgesi’ne sahip olmayan kişilerin çalıştırıldığının tespit edilmesi durumunda 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 maddesi (Değişik: 23/1/2008-5728/48 md.) gereğince 381-1523 TL idari para cezası uygulanacaktır.

Söz konusu Hijyen Eğitimi Yönetmeliğinin 11 inci maddesi gereğince gıda işletmelerinde resmi kontrol yapmakla görevli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl/İlçe Müdürlükleri ile Belediyeler, işletmelerin yükümlülüklerini yerine getirip getirmediklerini denetleyeceklerdir. Bu denetimlerde uygunsuzluklar tespiti halinde denetim yapan farklı kurumların ayrı ayrı yaptırım uygulaması söz konusu olabileceğinden bir personel için birden fazla idari yaptırım söz konusu olabilecek ve kargaşa ortaya çıkacaktır. Ayrıca, yaptırım olarak uygulanacak idari para cezası miktarının alt ve üst sınırları belirlenmiş olmakla birlikte bu sınırlar veya arasındaki miktarlarda ceza takdirlerinin hangi kriterlere göre yapılacağı belirlenmemiştir. Bu durum da başka bir kargaşaya neden olacaktır.

Gerek geçen süreçte eğitimin yeterince yaygın olarak yapılamamış olması, gerekse resmi kontrol ve idari yaptırım uygulama konusundaki belirsizlikler, gıda işletmecilerinin mağduriyetlerine neden olacaktır.

Söz konusu Yönetmelikle istenen amaca ulaşılabilmesi ve halk sağlığının korunması açısından, söz konusu yönetmelikte kargaşaya yol açabilecek belirsizlikler giderilmesi, Yönetmeliğin Geçici 1’inci maddesinde belirtilen geçiş sürecinin uzatılması ve eğitimin yaygın ve hızlı olarak yapılabilmesi gerekmektedir.

Eğitim sürecinin hızlandırılması ve yaygın olarak yapılabilmesi bakımından, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarının yanı sıra işyeri sahipleri ve işletenlerinin de kendi çalışanlarına kendi imkânları ile eğitim verebilmesi için gerekli usul ve esasların mevzuatı hazırlanmalıdır. Hijyen eğitiminin iş yerinde yapılması durumunda katılım kolaylaşacak, iş yeri ve işçiler açısından iş gücü ve ekonomik kayıp ortadan kalkacaktır.

Gıda güvenliği ve halk sağlığının korunması bakımından oldukça önemli olan Hijyen Eğitim modülleri Bakanlıkça belirlenmiştir. Bu modüller konusunda gıda işletmelerinde çalışan veteriner hekimlere eğitici eğitimi verilerek yetkilendirilmesi eğitimin yaygınlaştırılmasını kolaylaştırarak hem yönetmeliğin amacına ulaşmasını sağlayacak, hem de halk sağlığını riske atmayacak güvenilir gıdanın tüketiciye ulaşmasına katkı yapacaktır. Ayrıca verilen eğitimlerin kalıcı ve sürdürülür olması, mevzuat değişiklikleri, teknolojik ve bilimsel yeniliklerin paylaşılması ile bilgilerin yenilenmesi açısından eğitimlerin belli aralıklarla yenilenmesi için mevzuatta gerekli düzenlemelerin yapılması da göz önüne alınmalıdır.

Veteriner hekimler; hayvansal gıdaların birincil üretiminden tüketiciye ulaşıncaya kadar her aşamada, bilimsel veriler ışığında, gıda güvenilirliğini sağlayacak önlemlerin alınmasında önemli görevler almaktadırlar. Bu görevlerden birisi de 5996 sayılı kanun hükümlerine uygun olarak istihdamı zorunlu personel olarak çalışmalarıdır. Bu şekilde gıda işletmelerinde istihdam edilen veteriner hekimlerin Hijyen Eğitim Modülleri konusunda eğitilerek, işletmelerinde çalışan personeli eğitmeleri sağlanması, eğitimi yaygınlaştıracak ve hızlandıracaktır. Kendi işletmelerinde, işletmede çalışan veteriner hekimler tarafından eğitilen gıda işletmesi çalışanları, Milli Eğitim Bakanlığınca sınava tabi tutularak, başarılı olanların belgelendirilmesi sağlanmalıdır.

Özet olarak “Hijyen Eğitiminden” yeterli fayda sağlanabilmesi için, Hijyen eğitim yönetmeliğinin geçiş süreci uzatılmalı, yönetmelikteki belirsizlikler giderilmeli ve gıda işletmelerinin kendi olanakları ile bünyelerinde çalışan veteriner hekimler aracılığı ile ilgili personeline eğitim vermeleri sağlanmalıdır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Saygılarımızla

 

   Güncel Hastalık Bilgileri