Derneğimiz

AB

Veteriner Hekim Platformu

Kurumsal Üyesidir

 

III. VETERİNER HALK SAĞLIĞI ÇALIŞTAYI YAPILDI

Yayınlarımız

 

Birincisi İzmir Veteriner Hekimler Odası tarafından, 21 Ekim 2011 tarihinde İzmir’de, ikincisi Veteriner Hekimler Derneği tarafından 14 Şubat 2014 tarihinde Osman Nuri KOÇTÜRK anısına Ankara’da düzenlenen Veteriner Halk Sağlığı Çalıştaylarının üçüncüsü; İstanbul’da Marmara Üniversitesi Göztepe Kampusu Enstitüler Toplantı Salonunda 16 Mayıs 2014 Cuma günü yapıldı.

Veteriner Hekimler Derneği, İstanbul Veteriner Hekimler Odası ve İzmir Veteriner Hekimler Odası ile Veteriner Halk Sağlığı Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen “Üçüncü Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı”na Veteriner Hekimler Derneği Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ile Antalya, Giresun, Isparta İstanbul ve İzmir Veteriner Hekimler Odası başkanlarının yanında İstanbul İl Gıda tarım ve hayvancılık Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı, Veteriner ve Tıp Fakültesi Öğretim üyeleri, İstanbul Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl-İlçe Müdürlüklerinde, büyükşehir ve ilçe belediyelerinde çalışan veteriner hekimler ile gıda sektöründe çalışan 100 den fazla veteriner hekim katılım sağladı.

III.Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayının açılışında Soma’da meydana gelen maden kazasında hayatını kaybedenler için bir dakikalık saygı duruşunun ardından, Veteriner Halk Sağlığı Derneği başkanı Azmi YÜKSEL, İstanbul Veteriner Hekimler Odası başkanı Prof. Dr. Murat ARSLAN, İzmir Veteriner Hekimler Odası başkanı H.Gökhan ÖZDEMİR, Veteriner Hekimler Derneği başkanı Prof. Dr. Şakir Doğan TUNCER ve İstanbul Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdür Yardımcısı Ahmet Yavuz KARACA birer konuşma yaptılar.

Üç Oturum halinde gerçekleştirilen III. Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayının birinci oturumunun başkanlıklarını Veteriner Hekimler Derneği başkanı Sayın Şakir Doğan TUNCER ile Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Sayın Prof. Dr. Hazım GÖKÇEN yaptı.

EFSA Biyolojik Tehlikeler Çalışma Grubunda 2003-2012 yılları arasında görev yapmış ve Sırbistan Novi Sad Üniversitesi Veterinerlik Bölümünden Prof Sava BUNCİC; Veteriner Halk Sağlığı bağlamında Avrupa'da Sağlık Riskleri: Durum, sorunlar ve kontrol stratejileri başlığı altında yaptığı sunumunda;

  • İnsanlarda hastalığa neden olan, gıdadan/etten kaynaklanan biyolojik tehlikeler,

  • Biyolojik tehlikelerin önceliklendirilmesi,

  • Üretim zinciri boyunca et kaynaklı tehlikeler için risk tabanlı denetimler,

  • Çiftlikten mezbahaya aşamaları,

  • Et muayenesinin modernizasyonu,

  •  İşleme - perakende - tüketim aşamaları,

  • Küresel gıda güvenliği sistemi
    Konuları hakkında bilgi verdi.

Birinci oturumun ikinci sunumu Avusturya Viyana Üniversitesi Veteriner Fakültesi Çiftlik Hayvanlarının Bölümü ve Veteriner Halk Sağlığı bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Frans J.M.SMULDERS tarafından yapıldı. “Avrupa Birliğinde Veteriner Halk Sağlığı Sorumlulukları ve Veteriner Hekimlik Eğitiminin Geliştirilmesinin Gereklilikleri” başlığı ile yaptığı sunumunda; AB deki gıda ve yem mevzuatı ile ithalat ve ihracat uygulamaları hakkında kısa bilgi verdikten sonra Veteriner Halk Sağlığı eğitiminin geliştirilmesi ihtiyacının gereklilikleri hakkında bilgi paylaşımı yaptı.

 

Birinci oturumun son sunumu Glasgow Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Halk Sağlığı Öğretim Görevlisi Dr. Noelia YUSTA-BERODAS tarafından “UK(Birleşik Krallık'ta) Veteriner Halk Sağlığı Eğitimi-Deneyimlerimiz” başlığı ile yapıldı. Dr. YUSTA; İngiltere’deki veteriner hekimlik eğitiminin geçmişi ve Glasgow veteriner fakültesinin eğitim içeriği ve bu içerikteki veteriner halk sağlığı konuları hakkında bilgi verdi.

 

 

Çalıştayın "Türkiye’de Veteriner Halk Sağlığı Çalışmaları ve Eğitimi" başlıklı ikinci oturumu başlamadan önce salona gelen Marmara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sayın Gülden OMURTAK, katılımcılara hitap ederek, Çalıştayın yararlı olması dileğinde bulundu.

 

İkinci oturum; Vet. Hekim Adnan SERPEN ve Dr. Vet. Med. Can DEMİR başkanlığında yapıldı.

 

İkinci oturumun ilk konuşması Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık Daire Başkanı Veteriner Hekim Abdullah KÖSE tarafından yapıldı. Daire Başkanlığının görev ve sorumluluklarını belirleyen mevzuat hakkında bilgi veren Veteriner Hekim Abdullah KÖSE, mevzuat gereğince doğumdan ölüme kadar insanın ve onun doğal çevresinin korunması ve geliştirilmesine, insan sağlığını korumayı amaç alarak, insan için sağlıklı gıda ve sağlıklı çevre ile evcil ve sokak hayvanların sağlıklarını koruyarak zoonoz hastalıkların önlenmesi hedef alındığını ifade etti..

Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığından Veteriner Hekim Halil İbrahim KÖŞKER “Sağlık Bakanlığı Veteriner Halk Sağlığı Çalışmaları” başlığı altında yaptığı sunumunda, 11.10.2011 tarihli 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları 11 hizmet birimi ve 4 bağlı kuruluş olarak yeniden yapılandırıldığını, yeni yapılandırma ile Sağlık Bakanlığında Veteriner Halk Sağlığı ile ilgili hizmetlerin bağlı kuruluşlardan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu tarafından yürütüldüğünü ifade etmiştir. Sağlık Bakanlığında Veteriner Halk Sağlığı ile ilgili yapılanmanın tarihçesi, Zoonotik hastalıkların önemi, Zoonotik hastalıklarla mücadelede Sağlık Bakanlığının yeri ve amacı, Zoonotik hastalıklarla mücadelede Sağlık Bakanlığınca yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Bu oturumun son sunumu Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Laboratuvar Hayvanları Bilimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Osman YILMAZ tarafından yapılmıştır. Sayın YILMAZ “Veteriner Halk Sağlığı Eğitimi” başlıklı sunumunda; Ülkemizde Mevcut Durum, Veteriner Halk Sağlığı Eğitiminde Beklentiler, AB’de Veteriner Fakültelerinde Veteriner Halk Sağlığı, Utrecht University –Veteriner Fakültesi Bölümler, ABD ‘ De Veteriner Fakültesinde Veteriner Halk Sağlığı, Tuts Üniversitesi Veteriner Halk Sağlığı, Tek Tıp Tek Sağlık Conseptine Entegrasyon Çalışmaları ile Sonuç ve Öneriler başlıkları altında bilgiler verdi.
           III. Veteriner Halk Sağlığı Çalıştay katılımcıları, öğle yemeklerini toplu olarak Marmara Üniversitesi Teras Restaurant'ta yediler.

Öğle yemeği sonrasında yapılan üçüncü oturum Veteriner Halk Sağlığı Örgütlenme ve Eğitim Forumu şeklinde gerçekleştirilmiştir. Prof. Dr. Haluk ANIL ve Prof. Dr. Burhan DİNÇER başkanlığında gerçekleştirilen forum katılımcılar tarafından yöneltilen sorulara Prof. Dr. Sava BUNCİC, Prof. Dr. Med. Vet. Franciscus SMULDERS, Dr Noelia YUSTA-BERODAS, Prof. Dr. Osman YILMAZ ve Vet. Hekim Abdullah KÖSE ile Vet. Hekim Halil İbrahim KÖŞKER'in cevap vermesi şeklinde gerçekleştirildi.
III. Veteriner Halk Sağlığı Çalıştayı Prof. Dr. Haluk ANIL ve Prof. Dr. Tahsin YEŞİLDERE’nin birlikte yaptıkları değerlendirme sonrasında oturum başkanları ve konuşmacılara günün anısına verilen hediyelerin takdimi ile sona erdi.